height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=243838720995564&ev=PageView&noscript=1" /

USŁUGI BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

PŁYTY FUNDAMENTOWE FIBROSLAB HOME

NADZÓR TECHNOLOGICZNY I WYKONAWCZY

BUDOWNICTWO W SYSTEMIE IZODOM

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Na zlecenie naszych klientów bierzemy udział w przygotowaniu placu budowy oraz zakontraktowaniu niezbędnych materiałów i sprzętu budowlanego. Nasi kosztorysanci i kierownicy budów dbają o terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia budowlanego, kładąc szczególny nacisk na przestrzeganie przyjętego budżetu oraz kontrolę jakości dostarczanych usług i materiałów.

Dzięki współpracy z największymi producentami oraz sieciami hurtowni budowlanych jesteśmy w stanie zapewnić atrakcyjne warunki zakupu i dostawy materiałów budowlanych.

Świadczymy usługi związane z zakontraktowaniem specjalistycznych firm z segmentu budownictwa inżynieryjnego, wykonujących zadania takie jak pale żelbetowe, studnie żelbetowe, stabilizacja terenu oraz skarp, odwodnienia wykopów, przewiertów sterowanych, cięcia w żelbecie czy reperacja konstrukcji żelbetowych.

Dokładamy starań, aby proces budowlany przebiegł bez zakłóceń, przygotowując kontrakty zastępcze w przypadku wyłączenia wcześniej wytypowanego wykonawcy lub dostawcy materiałów budowlanych i usług.

Nasze rozwiązania techniczne i zaplecze inżynieryjne umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów występujących w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Dzięki naszemu doświadczeniu uchroniliśmy wiele realizacji przed nieuzasadnionymi kosztami zarówno podstawowym, jak i dodatkowymi, zapewniając komfort realizacji prac budowlanych opiekującemu się kontraktem kierownikowi budowy i Inwestorowi.

PŁYTY FUNDAMENTOWE FibroSLAB

Płyty fundamentowe FibroSLAB są produktem flagowym naszej firmy. Ich technologię dopracowujemy nieprzerwanie od 2011 roku przy współpracy z wieloma projektantami konstrukcji budowlanych, Politechnikami oraz laboratoriami betonu tj. Berg i Lafarge.

Płyta fundamentowa jest alternatywą dla tradycyjnych fundamentów wykonywanych na ławach i ścianach fundamentowych. Wykorzystanie znacznej ilości stali zbrojeniowej powodowało, że były one znacznie droższe od rozwiązań tradycyjnych. Zastosowanie fibrobetonu spowodowało obniżenie ceny wykonania płyty fundamentowej oraz skrócenie czasu niezbędnego do jej wykonania. W wielu przypadkach wpłynęło również na poprawę jakości konstrukcji tego elementu budynku.

Proponowane przez nas rozwiązanie zdobywa coraz większą popularność na rynku polskim i zagranicznym ze względu na niską cenę i prostotę wykonania nawet dla niedoświadczonej załogi budowlanej. Powoduje to, że jest to rozwiązanie możliwe do zrealizowania systemem gospodarczym.

Jest to technologia sprawdzona na ponad 200 budowach zrealizowanych od początku zaistnienia projektu.

Zespół projektowy Konstrukcji Budowlanych opracował wiele modeli płyt przeznaczonych do różnych rodzajów konstrukcji budynków. Szczególnie popularnymi modelami są:

FibroSLAB Standard – płyta dostosowana do budownictwa szkieletowego. Izolacja termiczna została przeniesiona nad płytę fundamentową i łączy się z izolacją termiczną znajdującą się w rdzeniu ściany. Jest to model fundamentu, który można zrealizować nawet w jeden dzień przy odpowiednich warunkach gruntowych.
FibroSLAB Comfort – jest to model płyty fundamentowej izolowanej od spodu płytami styroduru (XPS) o nośności od 300 do 500 kPa. Grubość płyt wynosi najczęściej 10 cm. Na płycie montuje się instalację ogrzewania podłogowego lub instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej i wykańcza się warstwą posadzki.
– FibroSLAB Prestige – Rozwiązanie zadedykowane dla osób które chcą wykonać płytę grzewczą. Płyta zatarta jest do standardu gotowej posadzki na którą możliwe jest zamontowanie płytek ceramicznych, paneli lub innej okładziny. W większości przypadków izolacja cieplna osiąga grubość 20 centymetrów XPS.
FibroSLAB Izodom – połączenie dwóch rozwiązań – prefabrykowanych kształtek styropianowych i fibrobetonu – w celu uzyskania najlepszego parametru izolacji termicznej płyty i możliwie najniższej ceny wykonania fundamentu. W rdzeniu płyty można umieścić instalacje ogrzewania podłogowego. Zastosowanie betonu samo zagęszczającego Agilia umożliwia uzyskanie bardzo równego podłoża, na którym można wykonać warstwy wykończeniowe.

Do wykonania oferty i projektu płyty fundamentowej potrzebne są:
– badanie geotechniczne (opinia geoinżynieryjna),
– Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) lub inny dokument, na podstawie którego można określić poziomy terenu na działce budowlanej,
– rzuty i przekroje budynku wraz z projektem instalacji.

Zespół handlowy FibroTech i Lafarge w ciągu 3 dni przedstawi ofertę na zrealizowanie prac budowlanych.Po jej zaakceptowaniu w ciągu 2 tygodni zostanie wykonany projekt zamienny płyty fundamentowej oraz rozpoczęte przygotowania do uruchomienia prac budowlanych.

Posiadamy szczególnie atrakcyjne warunki współpracy dla firm zajmujących się produkcją i wznoszeniem budynków szkieletowych i prefabrykowanych. Jesteśmy w stanie zawrzeć długoterminowe umowy gwarantujące terminową obsługę i najwyższą jakość prac budowlanych. Stałe warunki handlowe umożliwią złożenie kompleksowej oferty klientom pragnącym zakupić dom i jego montaż u jednego dostawcy.

NADZÓR TECHNICZNY I WYKONAWCZY

Pomimo edukowania firm budowlanych w zakresie dostarczanych technologii konstrukcyjnych, wielu wykonawców potrzebuje wsparcia technicznego bezpośrednio na budowie i w interpretacji dostarczonego projektu. Aby umożliwić płynną realizację zadania, nasi kierownicy i technolodzy są w stałym kontakcie z brygadzistą grupy realizacyjnej.

Udzielamy konsultacji bezpośrednio na budowie, wspólnie z inspektorem nadzoru budowlanego i kierownikiem budowy biorąc udział w odbiorze wykonanych elementów.

W związku z tym, że niewiele firm budownictwa ogólnego oraz wytwórni betonu ma wiedzę w zakresie stosowania włókna jako podstawowego zbrojenia elementów konstrukcyjnych, nadzorujemy proces przygotowania mieszanki betonu oraz jej dostawy na plac budowy.

Rozwiązujemy problemy występujące w trakcie aplikacji fibrobetonu instruując operatorów pomp, w jaki sposób radzić sobie z powstałymi trudnościami. Dysponujemy w tym zakresie szerokim wachlarzem rozwiązań będących efektem naszego doświadczenia i praktyki budowlanej.

Podpowiadamy, jakie metody montażu zbrojenia kompozytowego wybrać, mając na uwadze tendencje zbrojenia do przemieszczania się podczas betonowania. Dzielimy się naszym doświadczeniem odnośnie przytwierdzenia kompozytowych prętów zbrojeniowych do podłoża, tak by zapewnić utrzymanie ich we właściwym miejscu.

BUDOWNICTWO W SYSTEMIE IZODOM

Płyty fundamentowe naszego opracowania są idealnym podłożem do wznoszenia budynków energooszczędnych i pasywnych dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów izolacyjnych. Należy wśród nich wymienić styropian ekstrudowany XPS oraz kształtki izolacyjne Izodom 2000 Polska.

Czym jest XPS?

XPS – czyli polistyren ekstrudowany – jest materiałem izolacyjnym wytwarzanym w procesie spieniania polistyrenu. Jest to jednorodny materiał o gładkiej powierzchni i strukturze. Charakter połączeń pomiędzy komórkami powoduje uzyskanie znacznej wytrzymałości mechanicznej i podniesienie parametrów oporuprzepływu ciepła. Zamknięte komórki, z których wytwarzane są płyty, powoduje, że jest on twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianów tradycyjnych – EPS.

W naszych projektach najczęściej wykorzystujemy płyty XPS o wytrzymałości na ściskanie powyżej 300 kPa i odpowiednim module odkształcenia na skutek długotrwałego nacisku (efekt „pełzania”). Stosowanie styropianu EPS może doprowadzić do nadmiernego ugięcia się płyty fundamentowej i pęknięcia. Jest to szczególnie niebezpieczne w miejscach, w których występują zwiększone siły przebicia, np. przez słupy.

Długa współpraca z dostawcami tego produktu umożliwiła zawarcie kontraktu na jego odbiór na preferencyjnych warunkach i przeniesienie tej ceny na naszego klienta.

Czym jest system Izodom 2000 Polska?

Kształtki styropianowe firmy Izodom 2000 Polska są prefabrykowanymi elementami styropianowymi składanymi podobnie do klocków, a następnie są wypełniane betonem lub fibrobetonem.

System składa się z:
– izolacji płyty fundamentowej wykonanego z kształtek o podstawie grubości 15 i 25 centymetrów EPS i płyty żelazobetonowej grubości 25 centymetrów,
– elementy ścienne o łącznej grubości izolacji od 10 do 30 centymetrów i standardowej grubości rdzenia żelazobetonowego od 15 do 20 centymetrów, które można wykorzystywać do wznoszenia ścian fundamentowych oraz standardowych.
– prefabrykowanych elementów stropowych zalewanych nadbetonem zbrojonego siatkami stalowymi, prętami kompozytowymi lub fibrobetonem z dodatkiem włókien stalowych, lub polimerowych.
– prefabrykowanych elementów dachowych układanych na więźbie dachowej lub wiązarach, które kryte są okładzinami blacharskimi i wykończeniowymi (dachówka, blachodachówka, etc.)
Przewagą tego systemu nad konwencjonalnymi systemami murowanymi są:
– możliwość uzyskania najlepszych dostępnych na rynku Polskim parametrów termoizolacyjności budynku (budownictwo energooszczędne, pasywne i zeroenergetyczne),
– zdecydowane skrócenie czasu wykonania budynku,
– wysoka jakość uzyskanej konstrukcji żelazobetonowej,
– możliwość wzniesienia wielu elementów budynku metodą gospodarczą, również dzięki zastosowaniu fibrobetonu,
– znaczne obniżenie kosztów użytkowania budynku,
– mniejsze zaangażowanie pracowników ze strony wykonawcy,
– możliwość wykonania fundamentów budynku w systemie „białej wanny” z wykorzystaniem technologii fibrobetonu i kompozytowych prętów zbrojeniowych.

Dzięki współpracy projektowej, handlowej i wykonawczej z firmą Izodom 2000 Polska jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć klienta, dostarczając system wraz ze wzniesieniem obiektu.

DOSTAWA BETONU

Beton jest najczęściej przez nas stosowanym materiałem budowlanym. Wokół niego skoncentrowana jest zdecydowana większość opracowanych przez nas rozwiązań technologicznych oraz liczne relacje zbudowane z jego dostawcami. 

Czym jest beton?

Jest to mieszanka spoiwa w postaci cementu, wypełniacza, którym są kruszywa, oraz domieszek, dzięki którym uzyskuje on pożądane właściwości. Rozpuszczalnikiem dla cementu jest woda, której dokładnie obliczona ilość jest podstawą każdej receptury. Cement po rozpuszczeniu wypełnia przestrzeń pomiędzy ziarnami wypełniacza, ten z kolei powoduje uzyskanie żądaną wytrzymałość na ściskanie i ścieranie.

Połączenie betonu z włóknem powoduje zmianę nazwy tak powstałego kompozytu na fibrobeton.

Połączenie betonu ze stalowymi prętami zbrojeniowymi powoduje zmianę nazwy na żelbet. Poprawne jest nazwanie żelbetem mieszanki betonowej z włóknem stalowym w elementach o charakterze konstrukcyjnym.
Dzięki wieloletniej praktyce wiemy, jak zaprojektować mieszankę idealną do wykonania powierzonego nam zadania. Możemy opracować recepturę kompozytu na indywidualne zlecenie, uwzględniając specjalne życzenie Inwestora lub okoliczności jego wykorzystania. Jesteśmy jednym z nielicznych ekspertów na rynku Europejskim mającym doświadczenie w technologii fibrobetonu i jego stosowania.

Nasi technolodzy brali udział w projektowaniu betonów:
– wodoszczelnych w systemie „Białej Wanny” z wykorzystaniem najnowocześniejszych super plastyfikatorów i włókien polimerowych,
– wolno dojrzewających w celu zminimalizowania skurczu i spękań konstrukcji,
– specjalistycznych, tj. samo zagęszczająca się Agilia z dodatkiem włókna konstrukcyjnego oraz przeciwskurczowego,
– odpornych na oddziaływanie otoczenia agresywnego chemicznie.

Doradzaliśmy producentom, projektantom, wykonawcom i inwestorom w zakresie:
– zastosowania drobnego kruszywa z przeznaczeniem dla konstrukcji o bardzo dużym zagęszczeniu prętów zbrojeniowych,
– doboru mieszanki kruszyw i super plastyfikatorów w celu uzyskania betonów odpornych na działanie kwasów azotowych dla zakładu produkcyjnego Rokita w Brzegu Dolnym,
– opracowania mieszanki betonu z dodatkiem włókna polimerowego oraz odpowiedniego typu cementu z przeznaczeniem na fundamenty obiektu mieszkalnego Perłowa Dolina w Bydgoszczy,
– odpornych na oddziaływanie wody morskiej na mariny portowe.

Jednym z naszych partnerów strategicznych w zakresie dostawy betonu jest firma Lafarge Polska, z wyłączeniem rynku dolnośląskiego, gdzie współpracę budujemy przy z firmą Abet, która w naszej ocenie dysponującą najlepszym przygotowaniem do realizacji powierzonych im zadań, głównie w technologii fibrobetonu z wykorzystaniem włókna stalowego w znacznych ilościach.

Przedstawiciele handlowi i operatorzy węzłów firmy Lafarge są w pełni przeszkoleni w zakresie współpracy z naszym działem inżynieryjnym i handlowym, co doprowadziło do zwiększenia naszego zasięgu handlowego oraz skrócenia czasu obsługi klienta indywidualnego.  Tutaj zdjęcia ze szkoleń?
Z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem udzielimy wyczerpujących wyjaśnień dotyczących tego produktu.
Zapraszamy do współpracy!

DOSTAWA BETONU

Beton jest najczęściej przez nas stosowanym materiałem budowlanym. Wokół niego skoncentrowana jest zdecydowana większość opracowanych przez nas rozwiązań technologicznych oraz liczne relacje zbudowane z jego dostawcami. 

Czym jest beton?

Jest to mieszanka spoiwa w postaci cementu, wypełniacza, którym są kruszywa, oraz domieszek, dzięki którym uzyskuje on pożądane właściwości. Rozpuszczalnikiem dla cementu jest woda, której dokładnie obliczona ilość jest podstawą każdej receptury. Cement po rozpuszczeniu wypełnia przestrzeń pomiędzy ziarnami wypełniacza, ten z kolei powoduje uzyskanie żądaną wytrzymałość na ściskanie i ścieranie.

Połączenie betonu z włóknem powoduje zmianę nazwy tak powstałego kompozytu na fibrobeton.

Połączenie betonu ze stalowymi prętami zbrojeniowymi powoduje zmianę nazwy na żelbet. Poprawne jest nazwanie żelbetem mieszanki betonowej z włóknem stalowym w elementach o charakterze konstrukcyjnym.
Dzięki wieloletniej praktyce wiemy, jak zaprojektować mieszankę idealną do wykonania powierzonego nam zadania. Możemy opracować recepturę kompozytu na indywidualne zlecenie, uwzględniając specjalne życzenie Inwestora lub okoliczności jego wykorzystania. Jesteśmy jednym z nielicznych ekspertów na rynku Europejskim mającym doświadczenie w technologii fibrobetonu i jego stosowania.

Nasi technolodzy brali udział w projektowaniu betonów:
– wodoszczelnych w systemie „Białej Wanny” z wykorzystaniem najnowocześniejszych super plastyfikatorów i włókien polimerowych,
– wolno dojrzewających w celu zminimalizowania skurczu i spękań konstrukcji,
– specjalistycznych, tj. samo zagęszczająca się Agilia z dodatkiem włókna konstrukcyjnego oraz przeciwskurczowego,
– odpornych na oddziaływanie otoczenia agresywnego chemicznie.

Doradzaliśmy producentom, projektantom, wykonawcom i inwestorom w zakresie:
– zastosowania drobnego kruszywa z przeznaczeniem dla konstrukcji o bardzo dużym zagęszczeniu prętów zbrojeniowych,
– doboru mieszanki kruszyw i super plastyfikatorów w celu uzyskania betonów odpornych na działanie kwasów azotowych dla zakładu produkcyjnego Rokita w Brzegu Dolnym,
– opracowania mieszanki betonu z dodatkiem włókna polimerowego oraz odpowiedniego typu cementu z przeznaczeniem na fundamenty obiektu mieszkalnego Perłowa Dolina w Bydgoszczy,
– odpornych na oddziaływanie wody morskiej na mariny portowe.

Jednym z naszych partnerów strategicznych w zakresie dostawy betonu jest firma Lafarge Polska, z wyłączeniem rynku dolnośląskiego, gdzie współpracę budujemy przy z firmą Abet, która w naszej ocenie dysponującą najlepszym przygotowaniem do realizacji powierzonych im zadań, głównie w technologii fibrobetonu z wykorzystaniem włókna stalowego w znacznych ilościach.

Przedstawiciele handlowi i operatorzy węzłów firmy Lafarge są w pełni przeszkoleni w zakresie współpracy z naszym działem inżynieryjnym i handlowym, co doprowadziło do zwiększenia naszego zasięgu handlowego oraz skrócenia czasu obsługi klienta indywidualnego.  Tutaj zdjęcia ze szkoleń?
Z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem udzielimy wyczerpujących wyjaśnień dotyczących tego produktu.
Zapraszamy do współpracy!