Projektowanie

OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

 Płyta fundamentowa

 FibroSLAB HEAVY DUTY 

 FibroSLAB HEAVY DUTY HYDRO

PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA

OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Zastosowanie fibrobetonu i zbrojenia kompozytowego pozwala na wprowadzenie oszczędności do gotowych projektów. Umiejętne planowanie pozwala uzyskać szereg korzyści podczas opracowywania projektu od podstaw. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy stwierdzić które elementy warto optymalizować, by uzyskać największe profity.

Optymalizować można:

– fundament tradycyjny w technologii ław i ścian fundamentowych
– płytę fundamentową tradycyjnie zbrojoną
– skomplikowane i drogie systemy izolacji przeciw wodnej
– konstrukcje budowli hydrotechnicznych
– posadzki domów jednorodzinnych i przemysłowe
– konstrukcje budowli poddanych oddziaływaniu niekorzystnych warunków chemicznych i wody morskiej

Do każdego powierzonego zadania podchodzimy z największym zaangażowaniem. Przed złożeniem oferty na optymalizację przeprowadzamy dokładną analizę dostarczonych materiałów projektowych i opracowań inżynieryjnych. Podejmując decyzję o charakterze wprowadzonych zmian, kierujemy się korzyściami, które uzyskuje nasz Zleceniodawca oraz bezpieczeństwem użytkowania i trwałością konstrukcji.

Efekty przeprowadzenia procesu optymalizacji to:
– zwiększenie tempa realizacji prac budowlanych
– usunięcie ciężkich izolacji przeciw wodnych
– zminimalizowanie ryzyka wystąpienia korozji zbrojenia
– usunięcie znacznej ilości stalowych prętów zbrojeniowych
– poprawienie jakości konstrukcji żelbetowej
– zmniejszenie ilości pracowników niezbędnych do wykonania prac budowlanych
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego
– obniżenie kosztów obsługi budowy (kontenery, dźwigi, nadzór, zajęcie pasów drogowych, etc.)
– wcześniejsze przekazanie do wynajęcia lub sprzedaży zrealizowanego budynku

PŁYTY FUNDAMENTOWE  

Płyty fundamentowe są produktem flagowym naszej firmy. Ich technologię dopracowujemy nieprzerwanie od 2011 roku przy współpracy z wieloma projektantami konstrukcji budowlanych, Politechnikami oraz laboratoriami betonu tj. Berg i Lafarge.

Płyta fundamentowa jest alternatywą dla tradycyjnych fundamentów wykonywanych na ławach i ścianach fundamentowych. Wykorzystanie znacznej ilości stali zbrojeniowej powodowało, że były one znacznie droższe od rozwiązań tradycyjnych. Zastosowanie fibrobetonu spowodowało obniżenie ceny wykonania płyty fundamentowej oraz skrócenie czasu niezbędnego do jej wykonania. W wielu przypadkach wpłynęło również na poprawę jakości konstrukcji tego elementu budynku.

Proponowane przez nas rozwiązanie zdobywa coraz większą popularność na rynku polskim i zagranicznym ze względu na niską cenę i prostotę wykonania nawet dla niedoświadczonej załogi budowlanej. Powoduje to, że jest to rozwiązanie możliwe do zrealizowania systemem gospodarczym.

Jest to technologia sprawdzona na ponad 200 budowach zrealizowanych od początku zaistnienia projektu.

Zespół projektantów i technologów Basalttech opracował wiele modeli płyt przeznaczonych do różnych rodzajów konstrukcji budynków. Szczególnie popularnymi modelami są:

FibroSLAB Standard – Jest to najprostszy model płyty będący odpowiednikiem fundamentu tradycyjnego (ław i ściany fundamentowej), w którym izolacje cieplną stosuje się na ścianie fundamentowej. Jest to najtańsza i najszybsza dostępna na rynku metoda posadowienia budynku na płycie fundamentowej.
FibroSLAB Comfort – Jest to jeden z najpopularniejszych modeli płyt fundamentowych. Do wykonania izolacji cieplnej pod płytą używamy płyt XPS o odpowiedniej nośności. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczamy straty ciepła. Rozwiązanie zakłada wykonanie kolejnej warstwy izolacji na płycie oraz umożliwia montaż ogrzewania podłogowego pod posadzką.
FibroSLAB Prestige – Rozwiązanie zadedykowane dla osób które chcą wykonać płytę grzewczą. Płyta zatarta jest do standardu gotowej posadzki na którą możliwe jest zamontowanie płytek ceramicznych, paneli lub innej okładziny. W większości przypadków izolacja cieplna osiąga grubość 20 centymetrów XPS.
FibroSLAB Izodom – połączenie dwóch rozwiązań – prefabrykowanych kształtek styropianowych i fibrobetonu – w celu uzyskania najlepszego parametru izolacji termicznej płyty i możliwie najniższej ceny wykonania fundamentu. W rdzeniu płyty można umieścić instalacje ogrzewania podłogowego. Zastosowanie betonu samo zagęszczającego Agilia umożliwia uzyskanie bardzo równego podłoża, na którym można wykonać warstwy wykończeniowe.

Do wykonania oferty i projektu płyty fundamentowej potrzebne są:
– badanie geotechniczne (opinia geoinżynieryjna),
– Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) lub inny dokument, na podstawie którego można określić poziomy terenu na działce budowlanej,
– rzuty i przekroje budynku wraz z projektem instalacji.

Zespół handlowy Basalttech i Lafarge w ciągu 3 dni przedstawi ofertę na zrealizowanie prac budowlanych. Po jej zaakceptowaniu w ciągu 2 tygodni zostanie wykonany projekt zamienny płyty fundamentowej oraz rozpoczęte przygotowania do uruchomienia prac budowlanych.

Posiadamy szczególnie atrakcyjne warunki współpracy dla firm zajmujących się produkcją i wznoszeniem budynków szkieletowych i prefabrykowanych. Jesteśmy w stanie zawrzeć długoterminowe umowy gwarantujące terminową obsługę i najwyższą jakość prac budowlanych. Stałe warunki handlowe umożliwią złożenie kompleksowej oferty klientom pragnącym zakupić dom i jego montaż u jednego dostawcy.

PŁYTY FUNDAMENTOWE FibroSLAB Heavy Duty

Płyta fundamentowa modelu FibroSlab Heavy Duty (HD) jest kolejnym krokiem na drodze rozwoju technologii konstrukcyjnych. W odróżnieniu od modelu Home płyta Heavy Duty przeznaczona jest dla budownictwa wielkoformatowego – komercyjnego oraz przemysłu. Zamiast znacznej ilości zbrojenia w postaci stalowych prętów żebrowanych używamy włókna stalowego lub polimerowego oraz prętów żebrowanych z włókna szklanego.
Jednym z zaprojektowanych przez nas obiektów jest budynek dla Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego S.A. we Wrocławiu przy ulicy Rychtalskiej.

Poniżej zestawienie materiałów przewidzianych do zrealizowania przedsięwzięcia i ich koszt:

Kubatura betonu: 2.387,54 m3
Powierzchnia płyty fundamentowej: 5.279,24 m2

Tonaż stalowych prętów zbrojeniowych – pierwotnie: 364.082 kg

Tonaż stalowych prętów zbrojeniowych – po optymalizacji: 164.489 kg
Tonaż włókna stalowego – po optymalizacji: 143.252 kg
Wartość włókna stalowego: 730.587,00 PLN netto

Korzyści, jakie możemy uzyskać dla naszego zleceniodawcy:

– zwiększenie tempa realizacji prac budowlanych,
– usunięcie znacznej ilości stalowych prętów zbrojeniowych,
– poprawienie jakości konstrukcji żelbetowej,
– zmniejszenie ilości pracowników niezbędnych do wykonania prac budowlanych,
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego,
– obniżenie kosztów obsługi budowy (kontenery, dźwigi, nadzór, zajęcie pasów drogowych, etc.)
– wcześniejsze przekazanie do wynajęcia lub sprzedaży zrealizowanego budynku.

Do wykonania oferty i projektu płyty fundamentowej potrzebne są:

– badanie geotechniczne (opinia geoinżynieryjna),
– Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) lub inny dokument, na podstawie którego można określić poziomy terenu na działce budowlanej,
– rzuty i przekroje budynku wraz z projektem instalacji.

Zespół handlowy Basalttech i Lafarge w ciągu 5 dni przedstawi ofertę na wykonanie projektu. Po jej zaakceptowaniu w ciągu 4 tygodni zostanie wykonany projekt zamienny płyty fundamentowej oraz przedmiar materiałów niezbędnych do zakontraktowania przed przystąpieniem do prac budowlanych. W tym czasie przeszkolimy węzły betoniarskie oraz Wykonawcę pod kątem przygotowania, podawania i wbudowania zaprojektowanej mieszanki betonowej.

PŁYTY FUNDAMENTOWE FibroSLAB Heavy Duty Hydro

Technologia FibroSlab Heavy Duty Hydro przewidziana jest dla budynków narażonych na kontakt z wodami gruntowymi, głównie w podziemnych częściach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz podziemnych obiektach inżynierskich. Zainteresowały się nią również firmy zajmujące się podwodnymi pracami żelbetowymi oraz pracownie projektowe dostarczające rozwiązania dla oczyszczalni ścieków (żelbetowe zbiorniki na wodę czystą i zanieczyszczoną), budownictwa rzecznego i morskiego oraz śródlądowych akwenów wodnych (pylony, mariny, zapory).

Aby zrozumieć, na czym polega proponowane przez nas rozwiązanie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie:
Czym jest rysa skurczowa?

Beton podczas wiązania wydziela dużą ilość ciepła oraz zachodzi w nim wiele procesów chemicznych. Wówczas jego struktura ulega „napięciu”, np. jak tkanina. W momencie, gdy „napięcie” przekroczy granicę wytrzymałości wiązania, wówczas dochodzi do pojawienia się rysy, czyli „przerwania tkaniny”. W przypadku gdy zastosowane zostało zbrojenie betonu ze stali żebrowanej, migrująca woda wchodzi w kontakt z prętami, powodując ich korozję, osłabiając wiązanie betonu ze zbrojeniem i powodując „poruszanie” się pręta w konstrukcji, przez co nie spełnia on swojego zadania.

Dodanie specjalnych włókien powoduje zwiększenie wytrzymałości i zachowanie monolitycznej struktury konstrukcji, co uniemożliwia migrację wody. Co więcej, zastosowanie materiału niewrażliwego na kontakt z wodą (pręty kompozytowe) powoduje, że nawet w przypadku pojawienia się wody w strukturze betonu, wiązanie betonu ze zbrojeniem nie ulega osłabieniu.

Nasi technolodzy mają za zadanie dostosować typ i długości włókien do danego projektu oraz opracować optymalną recepturę betonu, natomiast projektanci konstrukcji budowlanych przeprojektować zbrojenie z prętów stalowych na kompozytowe. Ten model pracy sprawdzał się podczas realizacji obiektów małych jak podpiwniczone domy jednorodzinne oraz płyt i ścian o dużych powierzchniach, czego przykładem jest perła na liście referencji naszych projektantów i technologów: „Perłowa Dolina” w Bydgoszczy.

Poniżej galeria zdjęć oraz list referencyjny naszego zleceniodawcy, firmy Lafarge-Holcim.

Korzyści, jakie uzyskuje nasz zleceniodawca:

– zwiększenie tempa realizacji prac budowlanych,
– usunięcie ciężkich izolacji przeciwwodnych,
– zminimalizowanie ryzyka wystąpienia korozji zbrojenia,
– poprawienie jakości konstrukcji żelbetowej,
– zmniejszenie ilości pracowników niezbędnych do wykonania prac budowlanych,
– zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego,
– obniżenie Kosztów Obsługi Budowy (kontenery, dźwigi, nadzór, zajęcie pasów drogowych, etc.)
– wcześniejsze przekazanie do wynajęcia lub sprzedaży zrealizowanego budynku.

Praca badawczo-rozwojowa

Dział projektowy jest fundamentem naszej firmy. To tutaj są gromadzone i przechowywane wszelkie informacje dotyczące technologii betonu, włókien, kompozytowych prętów zbrojeniowych oraz wytycznych projektowych opracowanych w ciągu minionych lat. Dział Engineering odpowiada za koordynację prac badawczo-rozwojowych oraz za wdrażanie do sprzedaży ich wyników, jeżeli znajdują uzasadnienie ekonomiczne lub techniczne.

Działania badawczo-rozwojowe członkowie naszego zespołu rozpoczęli na początku 2011 roku. Pierwszym z powodzeniem zrealizowanym projektem było zastosowanie włókien polipropylenowych w płycie fundamentowej obiektu użytkowego. Wykazane oszczędności i poprawa jakości betonu potwierdziły słuszność obranego kierunku oraz zachęciły do dalszej pracy.

W ciągu kolejnych lat przeanalizowaliśmy wiele typów włókien oraz ich parametrów technicznych oceniając ich przydatność w zakresie zbrojenia betonu.

Istotne znaczenie miało:

– materiał, z którego powinno być wykonane włókno, aby uzyskać jak najlepszy efekt techniczny i ekonomiczny,
– właściwości fizykochemiczne włókna (np. długość, średnica, kształt, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga, temperatura uplastycznienia włókna, odporność na wodę, kwasy i zasady),
– warunki, w których włókno podlega degradacji w trakcie użytkowania elementu żelbetowego,
– dostępność włókna na rynku,
– komplikacje występujące podczas dozowania do mieszanki betonowej,
– komplikacje występujące podczas wbudowywania mieszanki betonowej.

Uzyskane wyniki umożliwiły dotarcie z ofertą do inwestorów planujących wykonanie wielopiętrowych budynków mieszkalnych oraz użytkowych.

Aby proponowane przez nas rozwiązanie spotkało się z przychylnym odbiorem przez projektantów konstrukcji budowlanych, nieprzerwanie pracujemy nad normami i wytycznymi projektowymi. Dla usprawnienia tego procesu nawiązaliśmy współpracę z partnerami dysponującymi zapleczem laboratoryjnym i naukowym, gdzie pod uważnym okiem pracowników politechnik przeprowadzamy bania wykonanych przez nas próbek i elementów betonowych. Dziś wiemy jak stosować włókna, aby uzyskać zbrojony beton konstrukcyjny, przeciwskurczowy, użytkowy (posadzki), dekoracyjny, hydrotechniczny, odporny na wysokie i niskie temperatury.

Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, wielopiętrowych konstrukcjach mieszkalno-użytkowych, budownictwie drogowym, specjalistycznym jak reaktory oczyszczalni ścieków, przegrodach hydrotechnicznych oraz wykonywaniu fundamentów pośrednich (pale, studnie, etc.). Czynimy wysiłki, aby stać się ogólnoeuropejskimi ekspertami w zakresie betonu oraz metod jego zbrojenia i podnoszenia parametrów wytrzymałościowych. Szukamy nowych rozwiązań zastosowania włókien o zróżnicowanych właściwościach.

Możemy się pochwalić ponad 30 opracowaniami technicznymi. Są to rozwiązania w ogóle nieznane lub niestosowane ze względu na wysokie koszty bądź dotychczasową niepraktyczność. Patrzymy na przedstawiony problem w sposób nowatorski, a do jego rozwiązania stosujemy materiały budowlane, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Kilkukrotnie wykonywaliśmy analizy potencjału danego rozwiązania na specjalne zlecenie naszych klientów. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie wykonać badania na elemencie w skali 1:1. Jeżeli któreś z rozwiązań okaże się szczególnie obiecujące, dołożymy starań, aby znalazło się w katalogu handlowym naszej firmy w celu jego komercjalizacji i rozpowszechnienia.

Zapraszamy do współpracy zarówno Inwestorów stojących przed złożonym problemem konstrukcyjnym, jak i instytucje mogące przyczynić się do rozwoju przedsięwzięcia.

Praca badawczo-rozwojowa

Działania badawczo-rozwojowe rozpoczęliśmy na początku 2011 roku. Pierwszym z powodzeniem zrealizowanym projektem było zastosowanie włókien polipropylenowych w płycie fundamentowej obiektu użytkowego. Wykazane oszczędności i poprawa jakości betonu potwierdziły słuszność obranego kierunku oraz zachęciły do dalszej pracy.

W ciągu kolejnych lat przeanalizowaliśmy wiele typów włókien oraz ich parametrów technicznych oceniając ich przydatność w zakresie zbrojenia betonu.

Istotne znaczenie miało:

– materiał, z którego powinno być wykonane włókno, aby uzyskać jak najlepszy efekt techniczny i ekonomiczny,
– właściwości fizykochemiczne włókna (np. długość, średnica, kształt, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga, temperatura uplastycznienia włókna, odporność na wodę, kwasy i zasady),
– warunki, w których włókno podlega degradacji w trakcie użytkowania elementu żelbetowego,
– dostępność włókna na rynku,
– komplikacje występujące podczas dozowania do mieszanki betonowej,
– komplikacje występujące podczas wbudowywania mieszanki betonowej.

Uzyskane wyniki umożliwiły dotarcie z ofertą do inwestorów planujących wykonanie wielopiętrowych budynków mieszkalnych oraz użytkowych.

Aby proponowane przez nas rozwiązanie spotkało się z przychylnym odbiorem przez projektantów konstrukcji budowlanych, nieprzerwanie pracujemy nad normami i wytycznymi projektowymi. Dla usprawnienia tego procesu nawiązaliśmy współpracę z partnerami dysponującymi zapleczem laboratoryjnym i naukowym, gdzie pod uważnym okiem pracowników politechnik przeprowadzamy bania wykonanych przez nas próbek i elementów betonowych. Dziś wiemy jak stosować włókna, aby uzyskać zbrojony beton konstrukcyjny, przeciwskurczowy, użytkowy (posadzki), dekoracyjny, hydrotechniczny, odporny na wysokie i niskie temperatury.

Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, wielopiętrowych konstrukcjach mieszkalno-użytkowych, budownictwie drogowym, specjalistycznym jak reaktory oczyszczalni ścieków, przegrodach hydrotechnicznych oraz wykonywaniu fundamentów pośrednich (pale, studnie, etc.). Czynimy wysiłki, aby stać się ogólnoeuropejskimi ekspertami w zakresie betonu oraz metod jego zbrojenia i podnoszenia parametrów wytrzymałościowych. Szukamy nowych rozwiązań zastosowania włókien o zróżnicowanych właściwościach.

Możemy się pochwalić ponad 30 opracowaniami technicznymi. Są to rozwiązania w ogóle nieznane lub niestosowane ze względu na wysokie koszty bądź dotychczasową niepraktyczność. Patrzymy na przedstawiony problem w sposób nowatorski, a do jego rozwiązania stosujemy materiały budowlane, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Kilkukrotnie wykonywaliśmy analizy potencjału danego rozwiązania na specjalne zlecenie naszych klientów. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie wykonać badania na elemencie w skali 1:1. Jeżeli któreś z rozwiązań okaże się szczególnie obiecujące, dołożymy starań, aby znalazło się w katalogu handlowym naszej firmy w celu jego komercjalizacji i rozpowszechnienia.

Zapraszamy do współpracy zarówno Inwestorów stojących przed złożonym problemem konstrukcyjnym, jak i instytucje mogące przyczynić się do rozwoju przedsięwzięcia.