height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=243838720995564&ev=PageView&noscript=1" /

Hybryda zbrojenia kompozytowego z włóknem stalowym ArcelorMittal HE +1/60

Miejsce zrealizowania projektu: Gostynin,

woj. Mazowieckie

Przedstawiamy kolejną zrealizowaną inwestycję. Płyta fundamentowa o powierzchni 275,00m2.

Miejsce zrealizowania projektu: Gostynin, woj. Mazowieckie

Jest to pierwszy projekt w którym zastosowaliśmy hybrydę zbrojenia kompozytowego z włóknem stalowym ArcelorMittal HE +1/60.

Izolacja pod płytą: 10cm XPS.
Izolacja wokół płyty: 10cm EPS Hydro.
Płyta grubości 25cm.
Beton klasy C30/37 W8 S4.
Garaż zatarty z posypką koloryzowaną bez konieczności dalszego wykańczania. 
Koszt inwestycji bez robót ziemnych: 86.000,00 PLN brutto.

Porównując ceny należy wziąć pod uwagę lokalne koszty zakupu betonu i obsługi pompy do niego.

Płyta została zrealizowana w lipcu 2018 roku.